Who is register-able?/ Wie is registreerbaar?

  1. Persons who purchase raw milk from any source  with the purpose of processing it, or to use it for the manufacturing of other products, or to sell it to persons outside the jurisdiction of South Africa, or to move it outside the jurisdiction  of South Africa. /Persone wat roumelk van enige bron  aankoop met die doel om dit te prosesseer of om dit te gebruik om ander produkte mee te vervaardig, of om dit te verkoop aan persone buite die grense van Suid-Afrika, of om dit na buite die grense van Suid-Afrika te verskuif.
  2.  

  3. Milk producers who sell raw milk produced by their own dairy animals, to consumers, or for the use thereof for production, or for the manufacturing of other products, or sell it to persons outside the jurisdiction of South Africa, or move it outside the jurisdiction of South Africa. /Melkprodusente wat roumelk wat deur hul eie melkdiere geproduseer is, aan verbruikers verkoop of dit aanwend om dit te produseer of om ander produkte mee te vervaardig, of om dit aan persone buite die grense van Suid-Afrika te verkoop, of om dit na buite die grense van Suid-Afrika te verskuif.
  4.  

  5. Any person who sells raw milk to a retailer. /Enige persoon wat roumelk aan 'n kleinhandelaar verkoop.
  6.  

  7. Any person importing dairy products which resort under the 04.01 to 04.06 customs tariff classification. /Enige persoon wat suiwelprodukte invoer, wat onder die doeanetarief-klassifikasie 04.01 tot 04.06 resorteer.